Có ảnh Ae check var mb hà đông này chưa

Bên trên
Tắt QC