Tại sao bọn mày uống nước của Tàu? uống riết mất dạy vậy à?

Nguahoang

Ngu học
Thằng lồn bại não.. vậy là con đĩ già cả dòng họ nhà mày uốg nước đái sục hầm phân ăn cức sống mới đẻ ra loại bạ hoại như mày chăng??
 

Cà Chớn

Chim TO
Chủ thớt
Tạo mấy content nhảm lol như thằng bại não :mem0001:
Hồi bên Voz, content tao là Tập Cận Bình Vĩ đại ! 100 thằng hết 101 thằng chỏng đít chửi ! =))
Còn giờ thì 100 thằng thì 60 thằng : công nhận ông Tập giỏi ! 10 thằng còn kiêng cưỡng...nhưng mà tao ghét TQ =))
 

Nguahoang

Ngu học
Hồi bên Voz, content tao là Tập Cận Bình Vĩ đại ! 100 thằng hết 101 thằng chỏng đít chửi ! =))
Còn giờ thì 100 thằng thì 60 thằng : công nhận ông Tập giỏi ! 10 thằng còn kiêng cưỡng...nhưng mà tao ghét TQ =))
Voz thì cút mẹ mày ra. Dòng họ mả tổ mày mang mày lên bàn thờ tổ tiên dọng cứt dọng đái thằng súc sinh vật học như mày cảm thấy nhục nhã tam tôn tứ dòng đã sinh ra loại bại hoại súc sanh như mày!
 

Cà Chớn

Chim TO
Chủ thớt
Voz thì cút mẹ mày ra. Dòng họ mả tổ mày mang mày lên bàn thờ tổ tiên dọng cứt dọng đái thằng súc sinh vật học như mày cảm thấy nhục nhã tam tôn tứ dòng đã sinh ra loại bại hoại súc sanh như mày!
Mày sủa hăng vậy liệu có ổn không?

Hồi bên xamvc thì bọn ở dây cũng sợ tao rồi =)) mày chưa biết sao mà dám sủa ?

Bắt đầu chưa? =))

Mà khoan, tổ tiên mày là ai để tao biết tao chửi cho trúng? =))
 
Bên trên
Tắt QC