Mong cao nhân hữu duyên xem giúp lá số VCD

cind

Ngu học
A-23_9_1991 (Âm Lịch).png
Mấy năm nay tôi làm ra cũng nhiều tiền nhưng không giữ được.
Trong nhà đủ chuyện lôi thôi từ cha mẹ ruột.
Vợ ban đầu nể trọng, nhưng từ lúc mẹ ruột gây gổ với con dâu thì dần dần coi thường, không dạy được vợ.
Khoảng 2 tháng gần đây không hiểu sao đang vui vẻ lại gây chuyện cho bên nhà vợ. Trong khi xưa giờ tôi là 1 người trầm tính, không gây sự với ai.
Mong cao nhân ghé qua xem giúp gia đạo, công danh và tài lộc giúp. Cám ơn nhiều.
 
Bên trên
Tắt QC