Tại sao người VN không cần biết họ hàng mình là ai?

Cà Chớn

Chim TO
Chủ thớt
Theo tôi thấy thì lớp người trẻ mới bị thế này ông ơi. Thế hệ ông bà già tôi thuộc nằm lòng họ hàng đó ông. Hỏi mày con ông nào là biết liền.
Ừ, vấn đề là giới trẻ bây giờ đấy ! nó còn lớn lối phát ngôn: đéo cần họ hàng, 1 mình sống được =))
 

nanfem

Ngu học
cả đời này m gặp bao nhiêu ng r mà nói m thấy ?? vậy m thuộc đa số đó hay thiểu số?
hỏi xog lại lôi vấn đề tổ tiên là ai =)) m có vẻ quan tâm đến tổ tiên người khác quá đấy
m muốn nói điều j hay m muốn làm j ở page này?
 

Cà Chớn

Chim TO
Chủ thớt
cả đời này m gặp bao nhiêu ng r mà nói m thấy ?? vậy m thuộc đa số đó hay thiểu số?
hỏi xog lại lôi vấn đề tổ tiên là ai =)) m có vẻ quan tâm đến tổ tiên người khác quá đấy
m muốn nói điều j hay m muốn làm j ở page này?
Đâu cần đếm số người cần gặp mới ra vấn đề
Chính mày thôi cũng đã ra vẫn đề

Mày người gì?
 
Bên trên
Tắt QC