Có ảnh Mỗi ngày một QR CAM free.

Kết nối wf. Dùng phâbf mềm quét ip.nó sẽ hiện ip các thiết bị đang cùng kết nối trong mạng.
Sẽ thấy các ip cam. Sau đó dò thủ công từng cam theo pas nhà sản xuất.
Cách khác: sang nhà hàng xóm hỏi. Pass cam lad gì😜
 
Bên trên
Tắt QC